25ος διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) 2016

 

Στην προκήρυξη του 24ου διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) γινόταν πρόβλεψη για 120 εισακτέους στον επόμενο διαγωνισμό (25ο).

Με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών με ημερομηνία 27/04/2016 ζητείται από τις υπηρεσίες η καταγραφή των αναγκών τους για στελέχωση από αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ λόγω των περιορισμένων δημοσιονομικών της χώρας. Επομένως ο αριθμός των εισακτέων του επόμενου διαγωνισμού εξαρτάται από την καταγραφή αυτή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί

Πρόσκληση Υπουργείου Εσωτερικών

Στην συνέχεια, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΔΔΑ, η πλήρης διαδικασία του 25ου διαγωνισμού , (δηλαδή προκήρυξη του διαγωνισμού, εξετάσεις Α και Β σταδίου, έκδοση αποτελεσμάτων, ανάρτηση των προσωρινά επιτυχόντων, έλεγχος ενστάσεων και πίνακας των τελικών επιτυχόντων) απαιτεί περίπου 6 μήνες με πιθανότερη έναρξη τον Μάΐο του 2016. Εφόσον όμως ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί οι απαιτούμενες θέσεις επιτυχόντων είναι πιθανότερο η διαδικασία να μετατεθεί για αργότερα.

 

25ος Διαγωνισμός για την είσοδο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Μπορείτε να δείτε όλη την προκήρυξη του 25ου διαγωνισμού εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) εδώ.

 

Στον νέο διαγωνισμό διπλασιάζεται ο αριθμός των εισακτέων:

 • Τμήμα Γενικής Διοίκησης – 45 άτομα
 • Τμήμα Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών – 20 άτομα
 • Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας – 40 άτομα
 • Τμήμα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων – 15 άτομα
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων – 10 άτομα
 • Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας – 10 άτομα (νέο τμήμα)
 • Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής – 10 άτομα (νέο τμήμα)
 • Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης – 10 άτομα (νέο τμήμα)

Σύνολο 160 άτομα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

- Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού προορίζονται για ανώτερα ή ανώτατα στελέχη του Δημοσίου Τομέα

- Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε ετήσια βάση.

- Μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων πετυχαίνει στο διαγωνισμό (1 στους 6 έως 1 στους 10) από οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό του Δημοσίου

- Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού κατά τη φοίτησή τους πληρώνονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι

- Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) προσμετράται ως προϋπηρεσία.

- Η εκπαίδευση που θα λάβει ένας απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αντιστοιχεί σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

- Η προφορική εξέταση της Αγγλικής Γλώσσας που πραγματοποιούταν στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης, καταργείται. Η επάρκεια του υποψηφίου θα αποδεικνύεται με πιστοποιημένους τίτλους και πτυχία.

 

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1ο Στάδιο

Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στις ενότητες:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους – δίνεται θέμα ανάπτυξης
 • Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική – δίνεται θέμα ανάπτυξης
 • Γνώσεις και Δεξιότητες – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

2ο Στάδιο

Γραπτή και προφορική εξέταση σε επίκαιρο θέμα

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Βασικές δομικές αλλαγές του νέου διαγωνισμού είναι:

Η προφορική εξέταση της Αγγλικής Γλώσσας που πραγματοποιούταν στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης, καταργείται. Η επάρκεια του υποψηφίου θα αποδεικνύεται με πιστοποιημένους τίτλους και πτυχία.

 

 

Το τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων περιλαμβάνει:

α. Βασικές γνώσεις σχετικές με τη νεότερη και τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική ιστορία, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισμό, όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα, καθώς και θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

β. Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Η alpha Πληροφορική Εκπαίδευση αξιοποιώντας την πείρα της στην προετοιμασία υποψηφίων για διαγωνισμούς του Δημοσίου καθώς και την πρότερη εμπειρία της διεξαγωγής του Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων που διεξήχθη το 2008, και θα είναι παρόμοιο με αυτό που θα διεξαχθεί για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης –

ΕΣΔΔΑ, ξεκινά τμήματα που θα περιλαμβάνουν την πλήρη προετοιμασία στις ενότητες του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα:

 

Έναρξη νέων τμημάτων από Δευτέρα 26/10/2015

Σε οποιαδήποτε ενότητα ο υποψήφιος φέρει σκορ κάτω από τη βάση τότε απορρίπτεται.

Στην τελική βαθμολογία συμμετέχει το 1ο στάδιο σε ποσοστό 70% και το 2ο στάδιο σε ποσοστό 30%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1ο Στάδιο:

19/12/2015: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

20/12/2015: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική

21/12/2015: Γνώσεις και Δεξιότητες

2ο Στάδιο:

Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στο 1ο Στάδιο θα εξεταστούν στο φάκελο επίκαιρου θέματος του 2ου σταδίου σε ημερομηνίες που θα οριστούν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

- Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού προορίζονται για ανώτερα ή ανώτατα στελέχη του Δημοσίου Τομέα

- Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε ετήσια βάση.

- Μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων πετυχαίνει στο διαγωνισμό (1 στους 6 έως 1 στους 10) από οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό του Δημοσίου

- Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού κατά τη φοίτησή τους πληρώνονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι

- Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) προσμετράται ως προϋπηρεσία.

- Η εκπαίδευση που θα λάβει ένας απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αντιστοιχεί σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

- Η προφορική εξέταση της Αγγλικής Γλώσσας που πραγματοποιούταν στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης, καταργείται. Η επάρκεια του υποψηφίου θα αποδεικνύεται με πιστοποιημένους τίτλους και πτυχία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η alpha Πληροφορική Εκπαίδευση αξιοποιώντας:

 • την πείρα και τα άριστα αποτελέσματα στην προετοιμασία υποψηφίων για διαγωνισμούς του Δημοσίου
 • την απόλυτη επιτυχία των υποψηφίων της στο Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων που διεξήχθη το 2008, (το οποίο θα είναι παρόμοιο με αυτό που θα διεξαχθεί για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ΕΣΔΔΑ)

προκηρύσει νέα ταχύρυθμα τμήματα που θα περιλαμβάνουν την πλήρη προετοιμασία στις ενότητες του διαγωνισμού.

ΠΑΡΟΧΕΣ

* Δωρεάν σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό

* Απεριόριστη πρακτική άσκηση σε σύστημα προσομοιώσεων στο χώρο του εκπαιδευτηρίου

* Ειδικές τιμές σε πολυτέκνους, ανέργους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του 24ου διαγωνισμού ΕΔΩ.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του προηγούμενου διαγωνισμού του 2013, (23ου Διαγωνισμού) για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης εδώ:

Μπορείτε να δείτε τα θέματα του 23ου Διαγωνισμού (2013) για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης εδώ: ΘΕΜΑΤΑ

Αποτελέσματα 2015

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση- Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 2015

Κάνιγγος 12, Πλατεία Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

 

Joomla templates by a4joomla