Εταιρικά Σεμινάρια

 

Η alpha Πληροφορική Εκπαίδευση διεξάγει εταιρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια είτε στους χώρους της, είτε στο χώρο της εκάστοτε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά σεμινάρια που δύναται να πραγματοποιηθούν:

·         Office Applications

·         Office Applications Advanced Level

·         Office 365

·         Προγραμματισμών Έργων (MS Project)

·         Search Engine Optimization (SEO) για Web και Mobile συσκευές

·         Google Analytics

·         PPC & Google Adwords

·         Social Media Marketing (Facebook, Google+, Linkedin, YouTube, Twitter κα)

·         Content Management Systems (CMS) όπως Joomla,

·         Σχεδίαση Ιστοσελίδων με HTML5, CSS3, JavaScript

·         Σχεδίαση ιστοσελίδων με PHP

·         Σχεδίαση Ιστοσελίδων με Java

·         Βάσεις Δεδομένων (Access, mySQL)

·         Customer Relationship Manager (CRM)

·         ERPs πχ SAP

Και πολλά ακόμη

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια δύναται να επιδοτηθούν από τις εισφορές ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ και η alpha Πληροφορική Εκπαίδευση αναλαμβάνει όλη τη  διεκπεραίωση συνεργαζόμενη με το λογιστήριο της εκάστοτε επιχείρησης.

Απόδειξη της εμπειρίας ότι οι μεγαλύτερες εταιρίες στον κλάδο τους έχουν επιλέξει την alpha Πληροφορική Εκπαίδευση για την εκπαίδευση του προσωπικού της. 

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

2103823982

 

Joomla templates by a4joomla