ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ VBA

εταιρικο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ VBA Excel

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση

Απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες του Excel που θέλουν να ανέβουν μία «σκάλα» επάνω από το Expert επίπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να υλοποιούν προγραμματιστικά εφαρμογές του Officeκαι να δημιουργούν νέες μικρές εφαρμογές του Excel που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Το σεμινάριο αποτελείται από 16 ώρες (ολόκληρες αποτελούμενες από 60 λεπτά και όχι εκπαιδευτικές αποτελούμενες από 45) και περιλαμβάνει παρακολούθηση με καθηγητή με μεταπτυχιακές γνώσεις προγραμματισμού εφαρμογών Office.

ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό του Excel
 • ΤοπεριβάλλονVBA (Project Window, Properties, Immediate Windows)
 • Visual Basic Editor • Constants, Variables & Data Types, VBA Operators
 • Functions & Subroutines
 • Built-in functions & Statements (MsgBox, InputBox, VBA string functions)
 • Control Statements (IF THEN, FOR, FOR Each, DO Loop, Select Case)
 • Object Models
 • Excel Applications
 • Excel Events
 • Custom Menus and Toolbars
 • Built-in, Custom Dialog Boxes
 • Excel Object Model
 • Application Object
 • Workgroup Object
 • Worksheet Object
 • The Range Object
 • Pivot Tables
 • Chart Object.

TMHMATA

 • Ολιγομελή
 • κάθε εκπαιδευόμενος έχει το δικό του Η/Υ ο οποίος είναι προσανατολισμένος ως προς τον αλληλεπιδραστικό πίνακα του καθηγητή

 http://www.youtube.com/watch?v=7DYyfZxqykw&feature=related 

 • Πιστοποιημένοι καθηγητές - εισηγητές

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Εργαστήρια (Labs) με Ασκήσεις – θέματα εξετάσεων τα οποία είναι διαθέσιμο ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους μαθητές του εκπαιδευτηρίου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, όπου και μπορούν να εξασκούνται, πάντα με την παρουσία εκπαιδευτή για επίλυση αποριών. 
 • Εκπαιδευτικό Υλικόπου θα χρειαστεί (σημειώσεις, βιβλία) διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
 • Στο τέλος του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ

Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι δυνατόν να ενταχθεί στη χρηματοδότηση ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ η οποία επιδοτεί μέχρι και το 100% του κόστους 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ - ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση - Σεμινάρια σε Εταιρίες

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

2103823982

 

Joomla templates by a4joomla