ALPHA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2016

Σε δύο δόσεις η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων

Το πρόγραμμα αξιολόγησης που προτείνουν γάλλοι ειδικοί στο υπουργείο

Γραπτό τεστ, βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων και του προσωπικού φακέλου, αλλά και συνέντευξη για όσους σήμερα κατέχουν θέσεις γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η αξιολόγηση του προσωπικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου οι γάλλοι εμπειρογνώμονες της Ομάδας Δράσης, που συνεργάζονται με τους έλληνες συναδέλφους τους στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προτείνουν εξατομικευμένη αποτίμηση του προφίλ κάθε δημοσίου υπαλλήλου.

Τα κριτήρια
Το μόνο που απομένει για να ανοίξει και τυπικά ο κύκλος της αξιολόγησης των εργαζομένων, που σήμερα απασχολούνται στο Δημόσιο, είναι να «κλειδώσουν» οι λεπτομέρειες και να εκδοθεί η κανονιστική πράξη από τον υπουργό Αντ. Μανιτάκη, με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα… «εξεταστούν» οι υπάλληλοι.

Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, γράφει η εφημερίδα, ενώ θα ξεκινήσουν από αυτούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης (γεν. διευθυντές, διευθυντές και προϊσταμένους).

Η πρώτη θα λάβει χώρα εντός του 2013 (πιθανότατα το Μάρτιο) και θα αφορά στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του απασχολούμενου προσωπικού. Στόχος της θα είναι να «χαρτογραφήσει» τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα κάθε δημοσίου υπαλλήλου, τα οποία θα «κουμπώσουν» με την αξιολόγηση των δομών του κράτους και τη νέα μορφή των υπουργείων, προκειμένου η κεντρική διοίκηση να έχει σαφή εικόνα του προφίλ των εργαζομένων. Η δεύτερη αξιολόγηση, που θα ξεκινήσει, κατά πάσα πιθανότητα από την επόμενη χρονιά και θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα σχετίζεται με την απόδοση των υπαλλήλων.

Πώς θα γίνει
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, από αξιολόγηση θα περάσει το τακτικό προσωπικό, που απασχολείται σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Από την αξιολόγηση αναμένεται ότι θα εξαιρεθούν οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι συμβασιούχοι έργου και ορισμένου χρόνου, οι ωρομίσθιοι και οι μετακλητοί υπάλληλοι που απασχολούνται σε γραφεία υπουργών και υφυπουργών και σε πολιτικά γραφεία.

Ερώτημα παραμένει ακόμα, τι μέλλει γενέσθαι με τους ένστολους, που αποτελούν ειδική κατηγορία ως προς τα καθήκοντά τους.

Το γενικό πρόσταγμα της όλης διαδικασίας θα έχει το ΑΣΕΠ.

Τι θα αξιολογηθεί
-Τα προσόντα (σπουδές, πτυχία, επιμόρφωση, συμμετοχή σε σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα, εμπειρία από προηγούμενη προϋπηρεσία, γνώση ξένων γλωσσών)

-Οι δεξιότητες (ειδικές γνώσεις πάνω στις νέες τεχνολογίες και τη διαχείριση έργων)

-Οι προσωπικές ικανότητες (εμπειρία πάνω στο αντικείμενο εργασίας και γενικότερα στη Δημόσια Διοίκηση)

-Επίσης, παράμετροι όπως η συνεργασία του υπαλλήλου με τους συναδέλφους του, η δυνατότητα επίτευξης στόχων και οι σχέσεις του υπαλλήλου με τους πολίτες, ενώ θα ελέγχεται και η γνησιότητα των εγγράφων στους προσωπικούς φακέλους, καθώς ορισμένοι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν δηλώσει τίτλους και προσόντα, που ουσιαστικά δεν έχουν.

Θα υπάρχουν διαφορετικά τεστ αξιολόγησης για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, Τε και ΔΕ. Για το προσωπικό ΥΕ δε θα γίνει γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης.

Το τεστ θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει περίπου 80 με 100 ερωτήσεις, η διάρκεια θα είναι προκαθορισμένη και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν άμεσα.
 
Πηγή:  NewsBeast
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

 

Joomla templates by a4joomla