ALPHA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2016

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1992.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα  που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της  θέσης που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού

5. Οι άνδρες  μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις  στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

6.  Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), μέχρι την ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001:Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

(α) επεξεργασίας κειμένων,

(β) υπολογιστικών φύλλων  και

(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

KΩΔ. 002:Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

ΚΩΔ. 003:Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο Φορολογικό Δίκαιο ή στην Πολιτική  Δικονομία ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ή στην Ελεγκτική ή Λογιστική ή Χρηματοοικονομική  ή διετής εμπειρία στο αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου ή της Πολιτικής Δικονομίας ή του  Αστικού Δικονομικού Δικαίου ή της Ελεγκτικής ή Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά  μέσω του διαδικτυακού του  τόπου ( www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή

«OnlineΥπηρεσίες» −−−> «Αίτηση Συμμετοχής»

.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ που αναφέρονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ́  της παρούσας.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η  επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 3 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και λήγει με την πάροδο της 17ης Απριλίου 2013, ημέρας Τετάρτης.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η  επιβεβαίωση της υποβολής και  ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε  εκτυπώσιμη μορφή .

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη  1Κ/2013

Κατηγορία: Π.Ε.

Τ.Θ. 14.308

Αθήνα Τ.Κ. 115.10

 

Διαβάστε προσεκτικά όλο το ΦΕΚ στην διεύθυνση:

https://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c541645/fek.file/1K2013_el_GR.pdf

 

 

Joomla templates by a4joomla