ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Πανεπιστημιακά Μαθήματα ΑΣΟΕΕ – ΟΠΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

 

Ανάλυση αλγορίθμων, ασυμπτωτικός συμβολισμός. Δομές και διάσχιση γραφημάτων, συνεκτικές συνιστώσες, ακυκλικά γραφήματα με κατεύθυνση, ανίχνευση κύκλων, τοπολογική ταξινόμηση, ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες. Ελάχιστα μονοπάτια: αλγόριθμοι Dijkstra, Bellman-Ford, ουρές προτεραιότητας.

Άπληστοι αλγόριθμοι: ελάχιστα επικαλυπτικά δέντρα, θεώρημα τομής, αλγόριθμοι Prim, Kruskal, Boruvka, δομές Union-Find, ικανοποιησιμότητα προτάσεων Hornκαι κώδικας Huffman. Διαίρει και βασίλευε: επίλυση αναδρομών, πολλαπλασιασμός ακεραίων και αλγόριθμος Strassen, ταξινόμηση, πιθανοτική quicksort, επιλογή (διάμεσος και στατιστικές τάξης) και ταχύς μετασχηματισμός Fourier. Δυναμικός προγραμματισμός: πολλαπλασιασμός πινάκων, δυναμικός αλγόριθμος βέλτιστου δυαδικού δέντρου, δυναμικός προγραμματισμός σε δέντρα, μεταβατική κλειστότητα γραφήματος, ελάχιστα μονοπάτια μεταξύ κάθε ζεύγους σημείων. Κλάση ΝP: αναγωγές και NP-πλήρη προβλήματα. Βασικές αρχές κρυπτογραφίας.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
■ Καθηγητές με MSCή phDκαι πείρα στη διδασκαλία του αντίστοιχου αντικειμένου

ΤΜΗΜΑΤΑ
■ Τα τμήματα είναι ολιγομελή με σκοπό τη διαφύλαξης της ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
■ Δυνατότητα προετοιμασίας και σε ιδιαίτερα μαθήματα όπου ο φοιτητής διαλέγει το ρυθμό διδασκαλίας σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του φοιτητή.
■ Projects(πολλές φορές εξαμηνιαία που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
■ Που τυχόν χρειαστεί (σημειώσεις, βιβλία, φωτοτυπίες) διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

■ Είμαστε δίπλα στον φοιτητή ακόμα και μετά το τέλος των σεμιναρίων, κινητοποιούμε το Εκπαιδευτικό Προσωπικό για επίλυση των αποριών της τελευταίας στιγμής και παρέχουμε κάθε βοήθεια ως προς την προετοιμασία για την τελική εξέταση. Στόχος των μαθημάτων είναι να βοηθήσουμε το φοιτητή να μάθει και να κατανοήσει την ύλη.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση - Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο - Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

Joomla templates by a4joomla