ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ)

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή στην ανάλυση αλγορίθμων. Αναζήτηση και ταξινόμηση, ασυμπτωτικές προσεγγίσεις και συμβολισμοί. Στοίβες και ουρές: ορισμός, λειτουργίες, υλοποίηση με πίνακα. Συνδεδεμένες λίστες: μονή, διπλή και κυκλική σύνδεση, διάσχιση, εισαγωγή, διαγραφή. Δυαδικά δέντρα: ορισμοί και θεμελιώδη θεωρήματα, διάσχιση κατά βάθος και κατά πλάτος, αναδρομική και  επαναληπτική διάσχιση, περίπατοι Euler. Δυαδικά δέντρα αναζήτησης: ορισμός, αναζήτηση, εισαγωγή, διαγραφή. Προσαρμοστικά, εκτατικά και τυχαία δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Ισοζυγισμένα δέντρα αναζήτησης: δέντρα AVL, δέντρα 2-3, ερυθρόμαυρα δέντρα, δέντρα Β. Ουρές προτεραιότητας. Δυαδικοί σωροί: ορισμός, λειτουργίες, ταξινόμηση με σωρό. Υλοποίηση ουρών προτεραιότητας με δυαδικό σωρό. Πίνακες κατακερματισμού. Πολυωνυμικός κατακερματισμός. Συμπίεση χώρου διευθύνσεων: διαίρεση, πολλαπλασιασμός, αποκοπή. Διαχείριση συγκρούσεων: αλυσίδωση, γραμμική δοκιμή, διπλός κατακερματισμός. Εξωτερική αναζήτηση: δέντρα Β και πίνακες κατακερματισμού.

Πηγή: ΟΠΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Καθηγητές με MSCή phDκαι πείρα στη διδασκαλία του αντίστοιχου αντικειμένου

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Τα τμήματα είναι ολιγομελή με σκοπό τη διαφύλαξης της ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Δυνατότητα προετοιμασίας και σε ιδιαίτερα μαθήματα όπου ο φοιτητής διαλέγει το ρυθμό διδασκαλίας σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του φοιτητή.

  • Projects(πολλές φορές εξαμηνιαία που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  • που τυχόν χρειαστεί (σημειώσεις, βιβλία, φωτοτυπίες) διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  • Είμαστε δίπλα στον φοιτητή ακόμα και μετά το τέλος των σεμιναρίων, κινητοποιούμε το Εκπαιδευτικό Προσωπικό για επίλυση των αποριών της τελευταίας στιγμής και παρέχουμε κάθε βοήθεια ως προς την προετοιμασία για την τελική εξέταση.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση - Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο - Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

Joomla templates by a4joomla