ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ)

SCILAB

Εισαγωγή στις υπολογιστικές μεθόδους. Σφάλματα και αριθμητική υπολογιστών. Αλγόριθμοι και σύγκλιση. Υπολογισμός τιμής και παραγώγων πολυωνύμων. Πεπερασμένες διαφορές και γραμμικοί τελεστές διαφορών. Παρεμβολή και προσέγγιση με πολυώνυμα. Αριθμητική επίλυση εξισώσεων. Αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Άμεσοι μέθοδοι αριθμητικής επίλυσης γραμμικών συστημάτων. Στοιχεία τεχνολογίας αραιών πινάκων. Υπολογισμοί με πίνακες. Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Μαθηματικό λογισμικό και αλγόριθμοι αριθμητικών μεθόδων. Προγραμματισμός με MATLAB, SCILAB.

 

Πριν από το Χειμερινό Εξάμηνο και πριν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου η ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια για το μάθημα Αυτόματα και Πολυπλοκότητα.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Καθηγητές με MSC ή phD και πείρα στη διδασκαλία του αντίστοιχου αντικειμένου

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

  • Τα τμήματα είναι ολιγομελή με σκοπό τη διαφύλαξης της ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

  • Δυνατότητα προετοιμασίας και σε ιδιαίτερα μαθήματα όπου ο φοιτητής διαλέγει το ρυθμό διδασκαλίας σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του φοιτητή.

  • Projects(πολλές φορές εξαμηνιαία που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  • που τυχόν χρειαστεί (σημειώσεις, βιβλία, φωτοτυπίες) διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  • Είμαστε δίπλα στον φοιτητή ακόμα και μετά το τέλος των σεμιναρίων, κινητοποιούμε το Εκπαιδευτικό Προσωπικό για επίλυση των αποριών της τελευταίας στιγμής και παρέχουμε κάθε βοήθεια ως προς την προετοιμασία για την τελική εξέταση.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση - Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

2103823982 - Αθήνα

Joomla templates by a4joomla