Η Νέα Πρωτοποριακή Online Εξέταση Αγγλικών με το κύρος του Cambridge

Ιδανικό για

 • Πρόσληψη σε Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα
 • Εισαγωγή φοιτητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση (προπτυχιακά / μεταπτυχιακά προγράμματα Ελλάδας & εξωτερικού)
 • Υπηρετούντες σε Ένοπλες Δυνάμεις & Σώματα Ασφαλείας
 • Πιστοποίηση στελεχών εταιρειών

 

* B1 -- Επίπεδο Pro Lower

** B2 -- Επίπεδο Lower

*** Γ1 (C1) -- Επίπεδο Advanced

**** Γ2 (C2) - Επίπεδο Proficiency

Με

 Διαδραστική διδασκαλία σε συνδυασμό με διδασκαλία από καθηγητή

Πλήθος τεστ εξομοίωσης

Χωρίς

Επιπλέον κόστος αγοράς βιβλίων

Γιατί BULATS ?

Ένας και μόνο λόγος αρκεί:

Είναι το μόνο πιστοποιητικό που χωρίς Έκθεση και Προφορικά αναγνωρίζεται σε επίπεδο Γ2 (Proficiency)

 • Φορέας πιστοποίησης & διεξαγωγής εξετάσεων: University of Cambridge
 • Εξέταστρα: 95ευρώ
 • Αναγνώριση από ΑΣΕΠ σε επίπεδα: Β1, Β2, Γ1, Γ2
 • Ισχύς πτυχίου: εφ’ όρου ζωής (χωρίς να απαιτείται ανανέωση κάθε 2 χρόνια για ΑΣΕΠ & Ελληνικό Δημόσιο)
 • Εξεταζόμενες δεξιότητες: Reading & Listening

Παρότι ο υποψήφιος δεν εξετάζεται σε Έκθεση και Προφορικά, ωστόσο λαμβάνει αναγνωρισμένη πιστοποίηση μέχρι και Γ2, εν αντιθέσει με φορείς που αν και περιορίζονται επίσης μόνο στην εξέταση Reading-Listening η πιστοποίηση που χορηγούν αναγνωρίζεται μόνο μέχρι και Γ1.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί και σε Writing-Speaking, παρέχεται η πρόσθετη αυτή δυνατότητα είτε για μία είτε και για τις δύο αυτές δεξιότητες, χωρίς αυτό να επηρεάζει την αρχική δομή της εξέτασης που αφορά μόνο σε Reading-Listening.

 • Τρόπος εξέτασης: Η εξεταστική δομή είναι ηλεκτρονική και online. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (multiple choice) και να συμπληρώσει κενά με μία μόνο λέξη (gap filling). Είναι το μόνο έξυπνο τεστ, δεδομένου ότι προσαρμόζει άμεσα - την ίδια στιγμή που εξετάζεται ο υποψήφιος - το βαθμό δυσκολίας των ερωτημάτων αφού ταυτόχρονα συνδέεται online με βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου Cambridge και ανιχνεύοντας από τα πρώτα κιόλας ερωτήματα το επίπεδο του υποψηφίου, αναπροσαρμόζει διαρκώς το βαθμό δυσκολίας προκειμένου η πιστοποίηση που θα λάβει ο υποψήφιος να είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική του επιπέδου που βρίσκεται.

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται σε ξεχωριστό υπολογιστή με δικά του ακουστικά (headsets) για αρτιότερη απόδοση κατά τη διάρκεια του Listening. Επίσης, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να ακούσει το ακουστικό μέρος και δεύτερη φορά επιλέγοντας ο ίδιος πότε θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή του.

 • Συνολική διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά (ανώτατος χρόνος εξέτασης)

Ο χρόνος εξέτασης ακριβώς όπως και ο βαθμός δυσκολίας των ερωτημάτων προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, επομένως ο υποψήφιος δύναται να αποχωρήσει και νωρίτερα από τα 90 λεπτά, σε καμία όμως περίπτωση η παραμονή του στην εξεταστική αίθουσα δεν υπερβαίνει τα 90 λεπτά της ώρας.

 • Συχνότητα εξετάσεων: εξετάσεις στο χώρο μας υπο την αιγίδα του HAS ESOL Examinations.
 • Αποτελέσματα: ο υποψήφιος λαμβάνει αμέσως μόλις τελειώσει την εξέτασή του τα αποτελέσματά του σε εκτυπωμένη μορφή, όπου αναγράφεται το επίπεδο που έχει επιτύχει ενώ το πτυχίο το έχει στα χέρια του σε 5 ημέρες.

Ημερομηνίες Εξετάσεων 2017

 

ALPHA Ξένες Γλώσσες

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

 

 

 

Joomla templates by a4joomla