Ελληνικο Ανοικτο Πανεπιστημιο (ΕΑΠ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)

Πλήρης προετοιμασία για όλες τις προπτυχιακές ενότητες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ):

ΔΕΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΕΠΟ Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

ΙΣΠ Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός

ΠΛΗ Πληροφορική

ΦΥΕ Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Αξιοποιώντας το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των συνεργατών καθηγητών μας είμαστε σε θέση να αναλάβουμε εκπαίδευση και υποστήριξη εργασιών και τα μεταπτυχιακά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ):

ΑΓΓ, ΑΣΠ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΓΤΠ, ΔΙΑ, ΔΙΠ, ΔΜΥ, ΔΠΜ, ΔΤΕ, ΔΥΥ, ΔΧΤ, ΕΚΕ, ΕΚΠ, ΚΠΠ, ΚΦΕ, MBA, ΜΣΜ, ΟΡΘ, ΠΛΣ, ΠΣΕ, ΠΣΠ, ΠΣΦ, ΣΔΥ, ΣΜΑ, ΣΦΠ, ΤΡΑ.

 

 

ΠΛΗ 10 - Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Τεχνικές Προγραμματισμού
Δομές Δεδομένων
Γλώσσες Προγραμματισμού
 

 

ΠΛΗ 11 - Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Ι
Λειτουργικά Συστήματα Ι
Βάσεις Δεδομένων
 

 

Μαθηματικά για Πληροφορική Ι

Γραμμική Άλγεβρα
Λογισμός μίας Μεταβλητής
Πιθανότητες και Στατιστική Ι
Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική
Διακριτά Μαθηματικά
Θεωρία Γράφων
Μαθηματική Λογική
Αρχές Συνδυαστικής
 

 

ΠΛΗ 21 - Ψηφιακά Συστήματα

Ψηφιακή Σχεδίαση Ι
Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Μικροεπεξεργαστές
 

 

ΠΛΗ 22 - Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης
Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι
Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ. Σήματα-Διαμόρφωση-Θόρυβος
Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 

 

ΠΛΗ 23 - Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

Τηλεματική
Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού
Υπολογιστές και Κοινωνία
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
■ Καθηγητές με MSC ή phD και πείρα στη διδασκαλία του αντίστοιχου αντικειμένου

 

ΤΜΗΜΑΤΑ
■ Τα τμήματα είναι ολιγομελή με σκοπό τη διαφύλαξης της ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

 

ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
■ Δυνατότητα προετοιμασίας και σε ιδιαίτερα μαθήματα όπου ο φοιτητής διαλέγει το ρυθμό διδασκαλίας σε συνεννόηση με τον καθηγητή. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του φοιτητή σε:

■ Ασκήσεις
■ Προπτυχιακές Εργασίες
■ Μεταπτυχιακές Εργασίες
■ Projects (πολλές φορές εξαμηνιαία που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
■ Που τυχόν χρειαστεί (σημειώσεις, βιβλία, φωτοτυπίες) διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

■ Είμαστε δίπλα στον φοιτητή ακόμα και μετά το τέλος των σεμιναρίων, κινητοποιούμε το Εκπαιδευτικό Προσωπικό για επίλυση των αποριών της τελευταίας στιγμής και παρέχουμε κάθε βοήθεια ως προς την προετοιμασία για την τελική εξέταση.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

Joomla templates by a4joomla