Ελληνικο Ανοικτο Πανεπιστημιο (ΕΑΠ)

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

ΜΒΑ 50 - Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)

Τόμος Α΄: Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον (International Economic Environment), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Β΄: Οικονομική των Επιχειρήσεων (Managerial Economics), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (European Business), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

 

ΜΒΑ 51 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική (Financial Management and Accounting)

Τόμος Α΄ : Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (Corporate Finance), ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Investment Analysis & Portfolio Management), EAΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Δ΄: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

 

ΜΒΑ 60 -Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers)

Τόμος Α΄ : Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση (Advanced Quantitative Analysis), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Β΄: Οικονομικά και Επιχειρηματικά Υποδείγματα (Economic and Business Modeling), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Λήψη Αποφάσεων (Decision Making), EAΠ, Πάτρα 2005.

 

ΜΒΑ 61 - Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Management of people and Organizations)

Τόμος Α΄ : Διοικητική Επιχειρήσεων (Management), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Β΄: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resourse Management), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management), EAΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Δ΄: Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Strategic Management), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
■ Καθηγητές με MSC ή phD και πείρα στη διδασκαλία του αντίστοιχου αντικειμένου

 

ΤΜΗΜΑΤΑ
■ Τα τμήματα είναι ολιγομελή με σκοπό τη διαφύλαξης της ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

 

ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
■ Δυνατότητα προετοιμασίας και σε ιδιαίτερα μαθήματα όπου ο φοιτητής διαλέγει το ρυθμό διδασκαλίας σε συνεννόηση με τον καθηγητή. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του φοιτητή σε:

■ Ασκήσεις
■ Προπτυχιακές Εργασίες
■ Μεταπτυχιακές Εργασίες
■ Projects (πολλές φορές εξαμηνιαία που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
■ Που τυχόν χρειαστεί (σημειώσεις, βιβλία, φωτοτυπίες) διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

■ Είμαστε δίπλα στον φοιτητή ακόμα και μετά το τέλος των σεμιναρίων, κινητοποιούμε το Εκπαιδευτικό Προσωπικό για επίλυση των αποριών της τελευταίας στιγμής και παρέχουμε κάθε βοήθεια ως προς την προετοιμασία για την τελική εξέταση.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

Joomla templates by a4joomla