ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για 465 εφοριακούς στο ΥΠ.ΟΙΚ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι νομικών ή οικονομικών επιστημών

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2015 για 465 θέσεις στη ΓΓΔΕ - αιτήσεις 3-17 Ιουνίου

Από την Τετάρτη 3 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 θα μπορούν οι υποψήφιοι της προκήρυξης 2Κ/2015 να καταθέτουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών. Για τις θέσεις 301 έως 352 απαιτείται: Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης

www.diorismos.gr

Προσόντα
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Νομικών ή Οικονομικών Επιστημών ανώτατου πανεπιστημιακού ιδρύματος.
Επιπλέον μόρια θα λάβουν υποψήφιοι, οι οποίοι, πέρα από τους απαραίτητους τίτλους σπουδών, θα διαθέτουν μεταπτυχιακό ή ανώτατο τίτλο σπουδών στο αντικείμενό τους και σε αντικείμενα όπως το Φορολογικό Δίκαιο ή η Πολιτική Δικονομία ή το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ή η Ελεγκτική ή η Λογιστική ή η Χρηματοοικονομική ή διετή εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα.


Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στο αντικείμενο της θέσης και εμπειρία, ενώ θα ζητηθούν και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, αλλά και πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Ο τελικός διορισμός θα προκύψει βάσει και κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία ορίζονται από την Ανεξάρτητη Αρχή, ενώ ένα 7% των διοριστέων θα επιλεγεί από όλες τις ειδικές κατηγορίες προσωπικού, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έμμεσης ΑμΕΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι ή παλιννοστούντες.
Σύμφωνα δε με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, θα καλυφθούν 35 επιπλέον θέσεις βάσει του Νόμου 2643/1998 για άτομα ειδικών κατηγοριών. Οι θέσεις αντιστοιχούν σε δέκα υποψηφίους κατηγορίας ΑμΕΑ, δέκα Τριτέκνους και έξι Πολυτέκνους, ενώ από τρεις θέσεις κατανέμονται στις κατηγορίες Εθνικής Αντίστασης, Εμμεσης ΑμΕΑ και Αναπήρων Πολέμου.

Ας σημειωθεί ότι το νέο προσωπικό θα καλύψει τα κενά που προέκυψαν από τις συνταξιοδοτήσεις και τις αποχωρήσεις στο Υπ.Οικ.

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001:

Γνώση  χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Κατεβάστε το ΦΕΚ.

Πιστοποίηση ECDL Progress

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση - Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

Joomla templates by a4joomla