ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2015
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδόθηκε σήμερα από τον ΑΣΕΠ η 4K/2015 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη αρχίζει στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.


«Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη στις ειδικότητες:

ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΠΕ Διαιτολόγων, ΠΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Φυσικών ΠΕ ΣΕΜΦΕ, ΠΕ Οικονομικών οποιασδήποτε ειδικότητας καθώς και πλήθος ατόμων ΥΕ».

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη.

Πηγή: ΑΣΕΠ

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001:

Γνώση  χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Πιστοποίηση ECDL Progress

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση - Νο1 Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

Joomla templates by a4joomla