ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

ΑΣΕΠ 3Κ/2017 - 48 θέσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο, ΕΑΑ, ΕΛΣΤΑΤ, ΟΣΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3Κ/2017)

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δέκα επτά (17) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (ειδ. Φυσικών), ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής (Software), ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πληροφορικής (ειδ. Επιστήμης Η/Υ), ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί και ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τοπογράφοι Μηχανικοί.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), οκτώ (8) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ4 Γραφικών Τεχνών (Εκτυπωτών), ΤΕ4 Γραφικών Τεχνών (Φωτοστοιχειοθετών) και ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι δύο (22 ) θέσεις. λάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Κλειδούχοι και ΔΕ Σταθμάρχες.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία θέση (1) θέση. Κλάδου/Ειδικότητας: ΥΕ Εργατών

Απαραίτητο πρόσθετο προσόν:

 

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης:

 

Δείτε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ.

 

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση - Νο 1 Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL

Εξετάσεις 2 φορές την εβδομάδα - Ποσοστά Επιτυχίας που ξεπερνούν το 98%

Κάνιγγος 12, Πλ Κάνιγγος - Αθήνα

2103823982
 

 

Πηγή: diorismos.gr

Joomla templates by a4joomla