ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Κλάδος Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.


Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2014 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Οι θέσεις και τα προσόντα ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
(α) επεξεργασίας κειμένων, ...
(β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001:

Γνώση  χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :

(α) επεξεργασίας κειμένων,

(β) υπολογιστικών φύλλων και

(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΚΩΔ. 002:

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

ΚΩΔ. 003:

Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας


 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECDL - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ

Η ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση αποτελεί Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL, με τουλάχιστον 2 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ την εβδομάδα. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

ALPHA Πληροφορική
Κάνιγγος 12, πλ. Κάνιγγος
2103823982

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 2Κ/2014 ΑΣΕΠ Κλάδος Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Joomla templates by a4joomla