ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Κλάδος Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.


Μέχρι 17 Ιουνίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για 149 θέσεις τελωνειακών υπαλλήλων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6/13-5-2014 η προκήρυξη (Αριθμός 2Κ/2014) πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Οι θέσεις αναλυτικά ανά κατηγορία είναι οι εξής:

Α' Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Ενενήντα τέσσερις (94) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), Είκοσι οκτώ (28) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), Είκοσι επτά (27) θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και λήγει με την πάροδο της 17ης Ιουνίου 2014, ημέρας Τρίτης. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 23ης Ιουνίου 2014, ημέρας Δευτέρας.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη: Προκήρυξη - Τελωνειακών

Οι θέσεις και τα προσόντα ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
(α) επεξεργασίας κειμένων, ...
(β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001:

Γνώση  χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :

(α) επεξεργασίας κειμένων,

(β) υπολογιστικών φύλλων και

(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΚΩΔ. 002:

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

ΚΩΔ. 003:

Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας


 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECDL - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ

Η ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση αποτελεί Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL, με τουλάχιστον 2 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ την εβδομάδα. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

ALPHA Πληροφορική
Κάνιγγος 12, πλ. Κάνιγγος
2103823982

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 2Κ/2014 ΑΣΕΠ Κλάδος Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

ΠΗΓΗ: http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=18806&spec=job&type=1

Joomla templates by a4joomla