ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Κλάδος Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2014 - Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/13.5.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και λήγει με την πάροδο της 17ης Ιουνίου 2014, ημέρας Τρίτης.
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001:

Γνώση  χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :

(α) επεξεργασίας κειμένων,

(β) υπολογιστικών φύλλων και

(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΚΩΔ. 002:

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

ΚΩΔ. 003:

Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας


 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECDL - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ

Η ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση αποτελεί Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL, με τουλάχιστον 2 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ την εβδομάδα. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

ALPHA Πληροφορική
Κάνιγγος 12, πλ. Κάνιγγος
2103823982

 

Περισσότερες Πληροφορίες - ΠΗΓΗ ΑΣΕΠ: 2Κ/2014 ΑΣΕΠ Κλάδος Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Joomla templates by a4joomla