Δραστηριότητες

Η ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση δραστηριοποιείται υπεύθυνα και πρωτοποριακά στην Εκπαίδευση από το 2005. Οι δραστηριότητές της καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες εκπαίδευσης μαθητών, σπουδαστών και επαγγελματιών σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού βίου.

Ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 – αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Κωδ. Αδείας : 2100403). Είναι επομένως σε θέση να διεξάγει όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (Voucher) που που πραγματοποιούνται με την συνεργασία του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις και μοντέρνους τρόπους διδασκαλίας.
Ως Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Πληροφορικής των αναγνωρισμένων από το κράτος φορέων ECDL, KeyCERT και Diploma και διεξάγει εξετάσεις ECDL στο χώρο της τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα.
Παρέχεται πλήρης προετοιμασία για τις εξετάσεις ECDL με τη μορφή μαθημάτων με πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στο πλέον πρόσφατο λογισμικό, με test προσομοίωσης ECDL και δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό ECDL.
Για την ενίσχυση της διδασκαλίας ECDL χρησιμοποιείται αλληλεπιδραστικό σύστημα εκμάθησης βασιζόμενο σε πίνακες αφής – touchscreens της Polyvision καθώς και όλες οι μέθοδοι ενεργητικής παρέμβασης της σύγχρονης διδασκαλίας.
Ως Κέντρο Διδασκαλίας Εταιρικών Σεμιναρίων Πληροφορικής αναλαμβάνει την εκπαίδευση εταιρικών στελεχών σε εφαρμογές Office, Office365, MSProject, SAP, SQL, εφαρμογές CRM, ISO, γλώσσες προγραμματισμού και σε πολλές άλλες τεχνολογίες της αγοράς, είτε στο χώρο μας είτε στο χώρο της επιχείρησης.
Τα σεμινάρια είναι δυνατό να επιδοτηθούν και από τις εισφορές ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
Ως Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο όπου αξιοποιώντας την υψηλή κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και την πείρα σε Πανεπιστημιακές Εξετάσεις αναλαμβάνει την προετοιμασία φοιτητών Ελληνικών ΠανεπιστήμιωνΠολυτεχνείωνΑΕΙΤΕΙ, του Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)ΑΠΚΥ αλλά και Ξένων Πανεπιστημίων, σ’ εκείνα τα μαθήματα που οι ίδιοι αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη επιπλέον υποστήριξης με σκοπό να μάθουν και να κατανοήσουν την ύλη του μαθήματος.
Τα πανεπιστημιακά – φοιτητικά μαθήματα πραγματοποιούνται είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα είτε σε ολιγομελή τμήματα.
Ως Κέντρο Ξένων Γλωσσών όπου παρέχει πλήρης προετοιμασία για όλα τα Πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Κράτος αλλά και για τα Πιστοποιητικά που απαιτούνται για φοίτηση στο εξωτερικό (TOEFL, GMAT)

Facebook Comments

Comodo SSL