Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 4-10-2018 έως 2-11-2018.